Het advies van Provant aan de Bestendige Deputatie


startpagina     nieuws     foto's     kaarten     analyse     overheidsdiensten     juridisch      • Het advies van de procinciale dienst waterbeleid is negatief.

    Het advies specifieert dat :

    " ... de percelen volgens de gegevens van de nieuwe provinciale geoloketten in recent overstroomd gebied zijn gelegen (ROG kaart versie 09/2006). Volgens het digitaal hoogtemodel liggen de betreffende percelen duidelijk lager dan de omliggende bebouwde percelen. De percelen komen onder water te staan bij onvoldoende afvoer van de waterloop 6025 naar de Beneden Nete, bij hoge waterstanden in de Nete en overvloedige neerslag. Zij hebben dus duidelijk een waterbergende functie voor de omgeving. Door het ophogen van de gronden, noodzakelijk om ze bouwrijp te maken, gaat natuurlijk bufferend vermogen van het gebied verloren. De ophoging heeft een nefaste invloed op de waterhuishouding en de waterbeheersing van het gebied..."