Nieuws en historiek
van de verkaveling in de Weverstraat te Walem


startpagina     nieuws     foto's     kaarten     analyse     overheidsdiensten     juridisch    


24 januari 2008 : 23 januari 2008 : mid januari 2008 :
1 januari 2008 :
20 oktober 2007 : 5 oktober 2007 :
18 september 2007 :
2 augustus 2007 :
voorjaar 2007 :
december 2006 :
begin december 2006 :
8 december 2006 :
29 november 2006 :
21 november 2006 :
7 november 2006 :
1 november 2006 :
27 oktober 2006 :
26 oktober 2006 :


25 oktober 2006 :


24 oktober 2006 :
22 oktober 2006 :
10 oktober 2006 : 28 september 2006 :
31 augustus 2006 :
31 juli 2006 :


4 juli 2006
27 juni 2006 18 juni 2006 13 juni 2006 :
8 juni 2006 2 juni 2006 1 juni 2006
28 mei 2006 :
24 mei 2006 :
18 mei 2006 :
17 mei 2006 :
10 mei 2006 :
5 mei 2006 :

4 mei 2006 :


2 mei 2006 :

29 april 2006 :

25 april 2006 :

24 april 2006 :

23 april 2006 :
19 april 2006 :
18 april 2006 : 15 april 2006 :

12 april 2006 :

11 april 2006 :
10 april 2006 :
6 april 2006 :
5 april 2006 :
4 april 2006 : 2 april 2006 :

In de Weverstraat starten de buurtbewoners een ludieke affiche-actie om te protesteren tegen de "waterverkaveling".
1 april 2006 :

We spreken met Eddy Merckx, lid van de dorpsraad Walem.
We overhandigen hem onze foto's en gaan met hem ter plaatse de toestand bekijken.

31 maart 2006 :

De Gazet Van Antwerpen : "Bouw niet op een moeras"


30 maart 2006 :

Het laatste nieuws : "Stad laat bouwen op moeras"


29 maart 2006 :

We spreken met Tweede Schepen Jowan Lamon
Hij is onder andere bevoegd voor: ruimtelijke ordening, ruimtelijke planning, stadsvernieuwing, bouwdienst en stedenbouw. We overhandigen hem onze foto's en delen hem onze bezwaren en bezorgdheid mee.

27 maart 2006 :

We versturen een


midden maart 2006 :

De omwonenden verenigen zich.23 februari 2006 :

Op basis van het foutieve advies van de bouwdienst van 5 februari keurt de gemeenteraad van Mechelen de aanvraag goed. Je kan deze goedkeuring hier vinden onder punt 27. Het dossier vertrekt ter goedkeuring naar Stedenbouw.


5 februari 2006 :

De gemeentelijke bouwdienst te Mechelen levert ondanks de bezwaarschriften met overstromingsfoto's, de kritische nota van de milieudienst en de brief van Aquafin toch een positief advies af. Waarom ze dit doen is onduidelijk.
  • Hun verslag verzwijgt een aantal bezwarende feiten voor de verkaveling.
  • Het is niet duidelijk of de door de Vlaamse Overheid opgelegde watertoets nu gedaan werd of niet.
  • Verder ontbreekt ieder initiatief om de werkelijke situatie in te schatten.
  • U kan het volledig rapport hier inkijken.6 december 2005 :

De milieudienst van de Mechelen schrijft een kritische interne nota naar de eigen bouwdienst.
Enkele zinnen uit de nota :
  • "... kan de vraag gesteld worden of het verantwoord is dit lager gelegen gebied vlak tegen de Netedijk aan te ontwikkelen.
  • Het is dan ook van groot belang dat een degelijke watertoets (door afdeling water) wordt uitgevoerd voor de geplande verkaveling.
  • Ophoging terrein mag geen wateroverlast veroorzaken bij aanpalende percelen."15 juli 2005 :

De Gemeente ontvangt een brief van Aquafin in verband met de verkaveling. In deze brief lezen we dat Aquafin vreest dat hun eigen installaties zullen overstromen als de nieuwe verkaveling met ophoging er komt :

"Op het plan is te merken dat ter hoogte van lot 6 de grond wordt opgehoogd. Het hoogteverschil met de waterzuiveringsinstallatie bedraagt 40 cm en hierdoor kan er wateroverlast onstaan ter hoogte van de installatie. We vragen dat de verkavelaar de nodige maatregelen treft om dit te vermijden. "12 juli 2005 :

In totaal ontvangt de gemeente elf bezwaarschriften. Negen bezwaarschriften van mensen uit de buurt vermelden als eerste en belangrijkste punt het water. De twee bezwaarschriften van Natuurpunt wijzen op het water en op de natuurwaarde van het perceel. Verder wordt er een brief ontvangen van Aquafin (het nabijgelegen waterzuiveringsstation) met de vraag om "maatregelen te nemen om wateroverlast te vermijden." Pas later zou blijken uit een email van Aquafin aan de buurtbewoners dat Aquafin de verkaveling helemaal niet ziet zitten : " ... het nooit de bedoeling kan zijn om dit perceel te bebouwen.".

Een greep uit enkele bezwaarschriften :
11 mei 2005 :

Op het moment dat de grondprijzen van bouwgrond in Vlaanderen ongekende hoogtes bereiken dient landmeter Jan Belmans samen met de eigenaars een aanvraag in voor het verkavelen van de natte gronden achter de Weverstraat . Hiervoor moet een nieuwe straat worden aangelegd. Op het perceel van 7995 m2 worden 12 loten bouwgrond voor half-open bebouwing en 2 loten voor vrijstaande bebouwing getekend. Op het gewestplan staat het perceel ingekleurd als woongebied.

Jan Belmans is een bekend landmeter, verkavelaar en BIV-erkend vastgoedmakelaar in Duffel. Tegelijkertijd is hij ook voorzitter van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GeCoRo) die het gemeentebestuur van Duffel moet adviseren over ruimtelijke ordening en verkavelingen. Hierop was reeds eerder kritiek. Zie het artikel in Gazet van Antwerpen : "Gecoro draait vierkant" van 4 september 2003.
Deze website werd keer bekeken.