De beslissing in beroep van de Bestendige Deputatie van de procincie Antwerpen


startpagina     nieuws     foto's     kaarten     analyse     overheidsdiensten     juridisch    Het besluit van de Deputatie van de provicie Antwerpen is negatief voor de verkaveling. Tijdens de hoorzitting voor de Deputatie legt verkavelaar Jan Belmans maar liefst 3 verschillende alternatieve plannen voor. Als reden van het beroep stelt hij zonder meer dat " ... uit het dossier blijkt dat de verkaveling geen significant negatieve invloed heeft op het waterhuishoudkundig systeem."

De Deputatie beslist echter dat :