Het advies van de "dienst Water" van VMM
(vroegere AMINAL)


startpagina     nieuws     foto's     kaarten     analyse     overheidsdiensten     juridisch    De watertoets die besteld was door Stedenbouw en later ook door de stad Mechelen geeft 5 redenen waarom hier niet kan gebouwd worden :
  1. de ligging in effectief overstromingsgevoelig gebied (zie bijgevoegde kaarten)
  2. de niet te vermijden ophoging van de gronden met als gevolg het verlies aan ruimte voor water (lees : overstromingsgevaar voor de omgeving) en de moerasvegetatie, zonder dat hiervoor compensatie wordt voorzien
  3. de onduidelijkheid over de scheiding van hemelwater en afvalwater
  4. de afwezigheid van een buffervoorziening op het hemelwater afkomstig van de nieuwe wegenisverhardingen
  5. het dempen of overwelven van grachten zonder compensatie