De initiatiefnemers


startpagina     nieuws     foto's     kaarten     overheidsdiensten     juridisch    
Wie zijn wij ?


Waarom doen we dit ?

We hebben twee beweegredenen :

1. De wateroverlast in de Weverstraat en Emiel Engelsstraat niet laten escaleren.

Als bewoners vragen wij de overheid om geen beslissingen te nemen die de huidige waterproblemen (zie onze startpagina) in de Emiel Engelsstraat en de Weverstraat verergeren.

2. De verantwoordelijkheden blootleggen

Iedere keer als er weer eens een wijk in overstromingsgebied overspoeld zien we op TV politici verschijnen met verklaringen dat nieuwe verkavelingen in overstromingsgebied moeten gestopt worden. Op het lokale vlak (gemeente) komt er dikwijls toch een goedkeuring van de verkaveling. Wanneer de nieuwe woningen bij de eerste de beste plensbui onder water staan zien we dat de gedupeerde gezinnen en de belastingsbetalers kunnen opdraaien voor de kosten. De verantwoordelijken voor de verkaveling laat men ongemoeid. Enkele dagen nadien zien we op TV weerom dezelfde politici met dezelfde stoere verklaringen dat het verkavelen in overstromingsgebied nu toch eindelijk moet stoppen.

Op Vlaams niveau is er alvast een decreet. De Vlaamse overheid verplicht hiermee de verkavelende overheden (gemeente, ...) om voor iedere verkavelingsaanvraag na te kijken of het perceel niet kan overstromen (de watertoets).   Wat meestal volgt is een gemeente die zich in allerlei bochten wringt om aan te tonen dat de verkaveling veilig is, zelfs al is het voor iedereen duidelijk dat het helemaal niet veilig is.

Wat wij vragen is simpel: laat de overheden dit decreet correct toepassen, op de manier zoals het oorspronkelijk bedoeld was door de wetgever. Anders kunnen we de watertoets beter vergeten.


Mail ons op verkavelingwalem@hotmail.com