Het terrein onder de Netedijk.


startpagina     nieuws     foto's     kaarten     overheidsdiensten     juridisch    Het maaiveld van het perceel bevindt zich 4,5 a 5 meter onder de dijk. We kunnen dus stellen dat het maaiveld minstens 3 4 meter onder het normale hoogwaterpeil van de Nete zit. (rode lijnen)

Op de foto is de bouwgrond gemarkeerd met gele lijnen, voor de haag die de afscheiding vormt met het waterzuiveringsstation.

Met deze foto verstaan we beter wat Natuurpunt in zijn bezwaarschrift noemt : "een kwelgebied". Dit is een technische term om aan te geven dat grondwater daar spontaan kan opborrelen uit de grond.

Hieronder de originele foto